ZMĚNA

Aktuální energie? Změna. Vnímáte ji?

Kdy jindy než teď je aktuální otázka …ne co vím , ale co vnímám, čeho jsem si vědoma? A víte proč? Probíhá geomagnetická a solární bouře, mění se solární soustava a mění se energie všech jejích těles, energie je JINAK. A tak energie i tady na planetě je jinak… Co se nezmění jsou teorie a ty už moc nefunguji, protože se mění celková energie na planetě. Přestávají platit i jednotlivé energetické výklady jednotlivých znamení, energie jednotlivých znamení se více prolínají.

Neboli „energetická změna“ Všechno je opakem toho, jak to vypadá , nic není tak , jak se jeví “

Co tím chci říct , že stále , ale funguji nástroje k otvírání vědomí a to je otázka a zase otázka.

  • Jaké možnosti tady jsou nyní, které nevidim ?
  • Co je tady v tomto období změn pro mě možné ?
  • Co když JINAKOST energii, kdy se prolínají energie jednotlivých znamení , vytvoří ještě větší MOŽNOSTI a VOLBY?

Současná energie velmi ovlivňuje emoce …

Co mi to má ukázat?

Jak se nenechat zastavit , ale naopak se osamostatnit? Co když jakákoliv emoce je nyní VÝZVA? Výzva k vysoce emocionální odolnosti? Pokud změníme úhel pohledu na pocity a emoce .. využijeme snadněji energii vysoce tvůrčího potenciálu , která je nyní v energetickém poli.

Co když situace, které se nám mohou jevit konfliktní, nejsou konfliktní?
Jaké by to bylo změnit svůj život a mít ODVAHU být tou změnou?

O tom jsou aktuální energie.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.